Video gà lai chọi bị đi ngoài phân lỏng màu trắng và cách điều trị

  • 7,642


  • 1000 con gà lai chọi nuôi được 1 tháng tuổi. 1 tuần nay gà có hiện tượng ủ rũ, xù lông, sã cánh, khô chân, bỏ ăn, cổ rụt, đi ngoài phân lỏng màu trắng, hồng. Mổ ra thấy ruột non bị sưng to, ruột già có màu hồng đỏ. Đã chết 10 con. Đã dùng thuốc cầu trùng nhưng chưa đỡ.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà