Video gà kém ăn, đi ngoài phân xanh trắng và cách khắc phục

  • 18,808


  • Đàn gà 6 tháng tuổi có biểu hiện kém ăn, đi ngoài phân xanh trắng nhớt, gầy nhanh. Mổ khám thấy dạ dày tuyến sưng, gan màu nhạt hơn bình thường, mề có màu xanh, lá lách sưng.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà