Video gà đi ngoài phân trắng loãng, chết nhiều phải chữa trị như thế nào

  • 24,813


  • Gà thương phẩm + gà sinh sản 1 tháng tuổi, gà có hiện tượng kém ăn, đi ngoài phân trắng loãng rồi chết, đã dùng thuốc nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà
Icon trại giống thu hà