Video gà con hay kêu về đêm và bỏ ăn là bị bệnh gì?

  • 39,655


  • Ghép 6 đàn gà chung 1 mẹ. Hiện tượng lông cánh dài ra, hay kêu về đêm, bỏ ăn, ngoài ra bình thường. Bị 2 ngày và dùng thuốc nhưng không khỏi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo