Video gà 2kg con bị sốt, khô chân, nên khắc phục ra sao?

  • 45,360


  • Gà ta 2 kg/ con bị sốt, khô chân, bỏ ăn, bị 5 ngày và chưa dùng thuốc. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo