Video dùng thuốc gì khi gà có hiện tượng viêm ruột tiêu chảy nặng?

  • 6,738


  • Đàn gà 500 con. Hôm nay, được 18 ngày tuổi. Khi mua về được ba ngày là nó bắt đầu xuất hiện bệnh ủ rũ, sã cánh, phân dính hậu môn, có con bụng thâm chết rải rác có con gần chết thở mạnh. Em đã dùng văc xin Gumboro va IB cho uống úm gà con và Tcovit, Tcum , kháng thể Ecoli, Têracylin, gen-ta-ty-lo, GlucoKC và bổ gan nhưng đến nay không khỏi. Gà vẫn chết. ĐÃ chết 200 con

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà