Video dấu hiệu gà bị bệnh xuất huyết

  • 10,450


  • Đàn gà 500 con, 5 tháng tuổi bắt đầu đẻ, có biểu hiện đứng ủ rũ. Hỏi chuyên gia gà bị bệnh gì và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo