Video chữa trị khi gà bị khò khè, đi ngoài phân nhớt và bỏ ăn

  • 25,701


  • Nuôi 500 con gà 2 tháng tuổi, biểu hiện khò khè, đi ngoài phân nhớt, bỏ ăn rồi chết, đã chết 20 con, những con còn lại đng ủ rũ. Đã dùng Newcalse, kháng sinh. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo