Video chữa trị cho gà bị viêm mắt và tụ huyết trùng

  • 81,751


  • Nuôi 1.500 con gà được 1,7kg, gà có biểu hiện: - Tái mào, bỏ ăn, sốt, sưng mắt - Mắt không mở được Ngoài ra không có hiện tượng gì khác Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo