Video chữa bệnh cho gà mắc bệnh Ecoli ghép CRD

  • 6,607


  • Hơn 100 con gà chọi, nuôi được 3 tháng - 6 tháng, gần 1 tháng nay có hiện tượng đi ngoài phân lỏng màu xanh, khô chân, xù lông, gầy đi.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo