Video chăm sóc gà sau khi tiêm phòng vacxin

  • 55,717


  • Tiêm phòng vacxin khi gà vừa hết bệnh có được không?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo