Video cách thức tiêm vacxin cho gà

  • 9,142


  • Cách đây 1 tháng tiêm tụ huyết trùng, dịch tả cho gà mái đẻ nhưng tiêm thiếu liều do kim tiêm, hiện tại gà vẫn khỏe mạnh. Hỏi có thể tiêm bổ sung cho gà không và liều lượng như thế nào?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo