Video cách khử trùng chuồng gà cho hiệu quả cao nhất

  • 84,240


  • Cách xử lý nền chuồng gà trên đất cát bị hôi thối và khử trùng chuồng trại môi trường bên ngoài đàn gà như thế nào để phòng dịch bệnh ?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo