Video cách điều trị cho gà nằm tụ đống, bỏ ăn, đi ngoài phân lỏng

  • 11,458


  • Gà nằm tụ đống, bỏ ăn, đi ngoài phân lỏng .Hỏi gà bị bệnh gì và biện pháp điều trị?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo