Video cách điều trị cho gà bị ủ rũ, chết nhanh

  • 18,345


  • Gà nhà tôi có hiện tượng  bị ủ rũ, chết nhanh . Xin hỏi chuyên gia gà bị bệnh gì và biện pháp khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo