Video cách chữa trị cho đàn gà bị bệnh xù lông sốt cao

  • 5,936


  • 1000 con gà 1 tháng 10 ngày tuổi, 3 ngày nay có hiện tượng phân xanh trắng, chân đi lại không vững, chụm các ngón lại

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà