Gà ngan vịt ngỗng


Kính thưa bà con !
Trại giống Thu Hà cung cấp các loại con giống bao gồm: gà giống , vịt siêu đẻ giống, vịt siêu thịt giống, ngan siêu nặng giống, ngỗng giống, gà lai chọi, gà ta lai, gà mía lai, gà ri lai trên toàn quốc.

Gà giống Vịt giống Ngan giống Ngỗng giống

Gà ri vàng rơm lai 3/4

Giá: Liên hệ

Gà ri vàng rơm lai

Giá: Liên hệ

Gà lai chọi

Giá: Liên hệ
Tư vấn khách hàng