Gà ngan vịt ngỗng


Kính thưa bà con !
Trại giống Thu Hà cung cấp các loại con giống bao gồm: gà giống , vịt siêu đẻ giống, vịt siêu thịt giống, ngan siêu nặng giống, ngỗng giống, gà lai chọi, gà ta lai, gà mía lai, gà ri lai trên toàn quốc.

Gà giống Vịt giống Ngan giống Ngỗng giống

Gà móng lai

Giá: Liên hệ

vịt trời giống

Giá: Liên hệ

Ngan siêu nặng

Giá: Liên hệ

Gà móng

Giá: Liên hệ

Gà hồ lai

Giá: Liên hệ

Gà đông tảo lai

Giá: Liên hệ

Vịt giống siêu đẻ

Giá: Liên hệ

Gà sao giống

Giá: Liên hệ

Gà ta

Giá: Liên hệ

Gà lương phượng

Giá: Liên hệ

Gà mía lai

Giá: Liên hệ

Gà ri tía mận lai 7/8

Giá: Liên hệ

Gà ri tía mận lai 3/4

Giá: Liên hệ

Gà ri tía mận lai

Giá: Liên hệ

Gà ri vàng rơm thuần

Giá: Liên hệ

Gà ri vàng rơm lai 7/8

Giá: Liên hệ
Tư vấn khách hàng