Gà ngan vịt ngỗng


Kính thưa bà con !
Trại giống Thu Hà cung cấp các loại con giống bao gồm: gà giống , vịt siêu đẻ giống, vịt siêu thịt giống, ngan siêu nặng giống, ngỗng giống, gà lai chọi, gà ta lai, gà mía lai, gà ri lai trên toàn quốc.

Gà giống Vịt giống Ngan giống Ngỗng giống

Vịt bầu đất

Giá: Liên hệ

Gà tàu vàng giống

Giá: Liên hệ

Gà tam hoàng

Giá: Liên hệ

Gà mỹ công nghiệp

Giá: Liên hệ

Gà lạc thủy

Giá: Liên hệ

Gà ai cập lông trắng

Giá: Liên hệ

Vịt kỳ lừa

Giá: Liên hệ

Vịt bầu

Giá: Liên hệ

Ngan nội (Vịt xiêm)

Giá: Liên hệ

Ngan pháp

Giá: Liên hệ

Ngỗng cỏ

Giá: Liên hệ

Ngỗng rên

Giá: Liên hệ

Ngỗng sư tử

Giá: Liên hệ

Ngỗng giống

Giá: Liên hệ
Tư vấn khách hàng