Vịt siêu thịt giống

Vịt siêu thịt giống

Khối lượng cơ thể vào đẻ: Vịt trống 4 kg/con, Vịt mái: 3,45 kg/c
Tuổi đẻ: 24-25 tuần tuổi.
Năng suất trứng của vịt bố mẹ đạt tới 210 quả/mái/42 tuần đẻ. 
Khối lượng trứng:88-90 gram/quả.
Tỷ lệ phôi: 95%, tỷ lệ nở trên tổng số trứng ấp 74%.
Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng: 3,65 kg 

Bài viết Vịt siêu thịt giống được 4 / 5 với 50993 bình chọn.
Tư vấn khách hàng