Những giống vịt chuyên trứng sinh sản phổ biến Việt Nam

Những giống vịt chuyên trứng sinh sản phổ biến Việt Nam

Có nguồn gốc từ Anh chính thức được nhập về Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên năm 1990 từ Thái Lan, là giống vịt chuyên trứng có màu Kaki mỏ và chân xám đen, tuổi đẻ là 20 - 21 tuần tuổi, khối lượng vịt vào đẻ 1,6 - 1,8 kg/con, năng suất trứng từ 260 - 280 quả/mái/năm, khối lượng trứng 65 – 70g/quả.
 

Một số giống vịt chuyên trứng

1. Giống vịt Khaki Campbell:

Có nguồn gốc từ Anh chính thức được nhập về Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên năm 1990 từ Thái Lan, là giống vịt chuyên trứng có màu Kaki mỏ và chân xám đen, tuổi đẻ là 20 - 21 tuần tuổi, khối lượng vịt vào đẻ 1,6 - 1,8 kg/con, năng suất trứng từ 260 - 280 quả/mái/năm, khối lượng trứng 65 – 70g/quả.

2. Vịt Cỏ:

Là một giống vịt rất quý của Việt Nam nó chiếm số lượng lớn trong các giống vịt hiện có ở nước ta, vịt có nhiều màu lông khác nhau như màu cánh sẻ, xám đá, xám hồng, trắng… Nhưng nhóm vịt màu cánh sẻ là có năng suất trứng cao nhất. Nhóm vịt Cỏ màu cánh sẻ đã được chọn lọc tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên qua nhiều thế hệ tương đối ổn định về màu lông và năng suất.

Vịt có tuổi đẻ 20 - 21 tuần khối lượng vịt vào đẻ 1,5 - 1,6 kg, năng suất trứng đạt 240 - 250 quả/mái/năm, khối lượng trứng đạt 60 - 65g/quả.

3. Vịt Triết Giang.

Có nguồn gốc từ Trung Quốc, vịt có lông màu cánh sẻ nhạt mỏ và chân màu vàng nhạt, cổ thon dài, tuổi đẻ là 16 - 17 tuần tuổi là giống vịt đẻ sớm nhất, khối lượng vịt vào đẻ 1,2 – 1,4 kg/con, năng suất trứng từ 260 - 280 quả/mái/năm, khối lượng trứng 55 – 65g.

4. Vịt siêu trứng Đại Xuyên TC

Là vịt chuyên trứng do Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên tạo ra. Vịt có lông màu cánh sẻ đậm, mỏ và chân màu vàng nhạt, tuổi đẻ là 17 – 18 tuần tuổi, khối lượng vịt vào đẻ 1,2 – 1,4 kg/con, năng suất strứng từ 275 – 290 quả/mái/năm, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 2,0 – 2,1 kg, khối lượng trứng 68 – 70g.

5. Vịt siêu nâu TsN 15 – Đại xuyên

Vịt có lông màu nâu, mỏ và chân màu vàng nhạt, tuổi đẻ là 18 – 19 tuần tuổi, khối lượng vịt vào đẻ 1,2 – 1,4 kg/con, năng suất trứng từ 260 – 270 quả/mái/năm, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 2,0 – 2,10 kg, khối lượng trứng 60 – 66g. Giai đoạn phát triển phôi có lông màu vàng nhạt nên trứng phù hợp với ấp trứng lộn

Bài viết Những giống vịt chuyên trứng sinh sản phổ biến Việt Nam được 4 / 5 với 62890 bình chọn.
Tư vấn khách hàng
Icon trại giống thu hà