Ngan siêu nặng

Ngan siêu nặng

Thuộc kết quả nghiên cứu của đè tài "Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi ngan ở các tỉnh phía Bắc".
Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật số 128/QĐ-CN-GSN ngày 15/7/2009 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn.

. Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật:
- Năng suất trứng/mái/chu kỳ: 169,6 quả
- KLCT ngan thương phẩm ở 84 ngày:
   + Con trống: 4.420,3g
   + Con mái: 2.705,2g
.Điều kiện, địa bàn áp dụng:
- Thức ăn: Sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh hoặc thức ăn đậm đặc phối trộn với các nguyên liệu khác theo hướng dẫn.
- Phương thức nuôi: Nhốt tập trung.
- Kiểu chuồng trại: Chuồng kín hoặc thông thoáng tự nhiên.
- Áp dụng cho tất cả các vùng, miền trong cả nước.   
Bài viết Ngan siêu nặng được 4.5 / 5 với 51387 bình chọn.
Tư vấn khách hàng