Một số tổ hợp gà lai phổ biến trên thị trường

Một số tổ hợp gà lai phổ biến trên thị trường

1. Tổ hợp lai Sasso với Lương Phượng

Tổ hợp lai giữa gà Sasso với gà Lương Phượng: con lai có màu lông nâu đốm hoặc vàng đốm, da vàng; có khả năng sinh trưởng nhanh, thời gian nuôi ngắn (70 ngày); thích hợp với chăn nuôi tập trung quy mô lớn.

Tỷ lệ nuôi sống: 94-96%.

Khối lượng cơ thể 70 ngày tuổi: 2,3 kg.

Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng: 2,4 - 2,5 kg.

2. Tổ hợp lai Ri với Lương Phượng

Tổ hợp lai thịt giữa giống gà Ri nội vói gà Lương Phượng: con lai có màu lông vàng hoặc vàng đốm, có tốc độ sinh trưởng vừa phải, da vàng, thịt thơm ngon tương tự như gà Ri, phù hợp với chăn nuôi tập trung hoặc bán chăn thả.

Thời gian nuôi thịt từ 12 -15 tuần.

Tỷ lệ nuôi sống: 94-96%.

Khối lượng cơ thể 84 ngày tuổi: 1,5 kg.

Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng: 3,2 kg.

3. Tổ hợp lai Mía với Lương Phượng

Tổ hợp lai giữa gà Mía với gà Lương Phượng: con lai trống có màu lông đỏ đen, mái có màu lông nâu đất hoặc vàng đốm; tốc độ sinh trưởng vừa phải, da vàng, thịt thơm ngon đặc trưng của gà nội; rất phù hợp với chăn nuôi tập trung và chăn nuôi bán chăn thả. Thời gian nuôi từ 12 - 15 tuần.

Tỷ lệ nuôi sống: 94-96%.

Khối lượng cơ thể 84 ngày: 1,7-1,8 kg.

Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng: 3.0 – 3.1 kg

4. Tổ hợp lai Đông Tảo với Lương Phượng

Tổ hợp lai thịt giữa gà Đông Tảo với gà Lương Phượng: con lai trống có màu lông đỏ đen, con mái có màu lông nâu đất hoặc vàng đốm đem; tốc độ sinh trưởng vừa phải, da vàng, thịt thơm ngon đặc trưng của gà nội, đặc biệt gà có mào nụ; phù hợp với chăn nuôi nhốt hoặc bán chăn thả. Thời gian nuôi thịt từ 12 - 15 tuần.

Tỷ lệ nuôi sống: 93 -95%.

Khối lượng cơ thể nuôi nhốt 84 ngày: 1,8 kg.

Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng: 2,6-2,8 kg.

5.  Tổ hợp lai Ri với Ai Cập

Tổ hợp lai kiêm dụng trứng thịt giữa gà Ri vàng rơm và gà Ai Cập: gà mái lai có màu lông vàng đốm đen, da vàng, da chân màu xám nhạt; gà trống có màu lông đốm đen trắng giống gà Ai Cập. Trứng và thịt thơm ngon tương tự như gà Ri, phù hợp với chăn nuôi nhốt hoặc bán chăn thả. Khả năng phân ly trống mái rất rõ ràng sau 3-4 tuần tuổi.

Tỷ lệ nuôi sống: 92 - 94%.

Sản lượng trứng 68 tuần tuổi: 168 quả/mái.

Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng: 2,2 - 2,3 kg.

Khối lượng cơ thể lúc loại thải: 1,5 - 1,6 kg.

Bài viết Một số tổ hợp gà lai phổ biến trên thị trường được 4 / 5 với 62503 bình chọn.
Tư vấn khách hàng
Icon trại giống thu hà