Gà ri vàng rơm lai 7/8

Gà ri vàng rơm lai 7/8

Gà ri vàng rơm lai 7/8 máu ri là giống được lai tạo giữa Gà bố là ri thuần chủng vàng rơm với gà Mẹ là ri lai vàng rơm 75% máu ri, ... nhằm tăng chất lượng thịt thương phẩm. Gà ri lai vàng rơm 7/8 rất thích hợp nuôi chăn thả, chịu đựng tốt điều kiện thức ăn nghèo dinh dưỡng, thịt rất thơm ngon, đầu ra ổn định.

Bài viết Gà ri vàng rơm lai 7/8 được Bình chọn: 8/ 10
Tư vấn khách hàng