Gà ai cập ( gà siêu trứng )

Gà ai cập ( gà siêu trứng )

Theo kết quả nuôi thử nghiệm ở Viện chăn nuôi, giống gà này có nhiều ưu điểm: năng suất trứng cao - 220 quả/năm/mái (gà ta từ 110 - 120 quả; gà lương phượng 160 - 170 quả/mái/năm); thịt dai, thơm ngon như gà ta, tỷ lệ lòng đỏ trứng, dinh dưỡng cũng rất cao... Giống gà này có thể nuôi thả vườn, nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, chịu được kham khổ.

Bài viết Gà ai cập ( gà siêu trứng ) được Bình chọn: 8/ 10
Tư vấn khách hàng