Gà ai cập ( gà siêu trứng )

Gà ai cập ( gà siêu trứng )
  • Gà ai câp hậu bị
  • Gà ai cập bóc trứng
  • Gà siêu trứng bố mẹ
  • Gà siêu trứng 1 ngày tuổi

Theo kết quả nuôi thử nghiệm ở Viện chăn nuôi, giống gà này có nhiều ưu điểm: năng suất trứng cao - 220 quả/năm/mái (gà ta từ 110 - 120 quả; gà lương phượng 160 - 170 quả/mái/năm); thịt dai, thơm ngon như gà ta, tỷ lệ lòng đỏ trứng, dinh dưỡng cũng rất cao... Giống gà này có thể nuôi thả vườn, nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, chịu được kham khổ.

Bài viết Gà ai cập ( gà siêu trứng ) được 4.5 / 5 với 51453 bình chọn.
Tư vấn khách hàng