Cung cấp vịt siêu trứng triết giang giống

Cung cấp vịt siêu trứng triết giang giống
  • Vịt siêu trứng con
  • Vịt siêu trứng trưởng thành
  • Vịt siêu trứng giống
  • Vịt siêu trứng hậu bị

Vịt Triết Giang là giống vịt siêu trứng nổi tiếng, có nguồn gốc từ tỉnh Triết Giang của Trung Quốc, có màu lông cánh sẻ nhạt, nhập vào nước ta năm 2005, được các cơ sở giống tiến hành nuôi giữ, chọn lọc để có năng suất và chất lượng cao

Vịt thích hợp với nhiều phương thức nuôi khác nhau, có thể nuôi trên khô không cần nước bơi lội (nhốt trong chuồng, nuôi trên vườn cây) hoặc nuôi nhốt kết hợp với nuôi cá (cá - vịt), nuôi thả đồng có khoanh vùng kiểm soát. Là giống vịt chuyên trứng có năng suất cao nhất so với các giống vịt hiện có của Việt Nam. Kết quả nuôi khảo sát cho thấy vịt Triết Giang có khả năng thích nghi cao với điều kiện khí hậu nước ta. Vịt có khả năng chống chịu bệnh tất rất tốt, đạt tỷ lệ nuôi sống từ 90- 92%.

Vịt có ngoại hình điển hình của một giống siêu trứng (nông dân còn gọi là giống “siêu cò” hay “siêu cổ cò”: cổ cao, mỏ dài, ngực hẹp, háng rộng và bầu. Vịt có tuổi đẻ trứng đầu sớm (110-1 12 ngày tuổi); khối lượng cơ thể lúc vào đẻ thấp: 1,3-1,5 kg; tỷ lệ đẻ rất cao 98% - 100% ; năng suất trứng bình quân/ mái đạt 227 - 239 quả (trong 10 tháng đẻ), khối lượng 60 - 70 g/quả.

Khả năng sinh sản: tỷ lệ trứng có phôi là 93%, tỷ lệ trứng loại là 5,6%, tỷ lệ trứng sát:

5,1%, tỷ lệ ấp nở 89,3%, tỷ lệ trứng nở/ tổng số trứng đưa vào ấp đạt 83,7%.

Do có năng suất cao, thích nghi với nhiều vùng sinh thái và nhiều Phương thức nuôi nên trang những năm gần đây, vịt T riết Giang phát triển với tốc độ hết sức nhanh chóng, trở thành giống vịt có đầu con đứng thứ 2 sau vịt cỏ.

Bài viết Cung cấp vịt siêu trứng triết giang giống được 4.5 / 5 với 52592 bình chọn.
Tư vấn khách hàng