Cung cấp ngan pháp R51 và R71 giống

Cung cấp ngan pháp R51 và R71 giống

Ngan pháp R51 và R71 mỗi dòng nuôi 400 con mái sinh sản, mỗi năm cung cấp cho sản xuất trên 50 ngàn con giống bố mẹ và từ đây cung cấp cho sản xuất hàng triệu ngan thương phẩm có chất lượng cao.

•     Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

AB

CD

EF

GH

1

2

 

 

 

3

 

 

 

4

5

6

7

8

9

Tỷ lệ nuôi sống

Khối lượng 8 tuần:

- Đực

- Mái

Khối lượng 24 tuần:

- Đực

- Mái

Tuổi đẻ

N/suất trứng/mái/năm

P trứng

Tỷ lệ phôi

Tỷ lệ nở/phôi

Tiêu tốn tă/quả trứng

%

 

 

g g

 

g g ngày quả

g

%

%

g

98,9

 

 

2514

1556

 

 

4233

2127

196

173

84,5

93,94

83,35

451

98,5

 

 

2620

1512

 

 

4026

2273

196

178

83,42

94,1

80,45

431

97

 

 

2828

1694

 

 

4563

2368

203

178

86,13

92,73

80,03

464

98

 

 

2882

1687

 

 

4468

2352

201

183

85,87

90,98

82,56

413

 

Ngan thương phẩm 4 máu:

- R51 (ABCD): 10 tuần tuổi đạt khối lượng: đực: 3124g, cái: 2132g, tỷ lệ thịt xẻ đạt 70,75%, tiêu tốn thức ăn 3,04kgTă/kg tăng trọng. 12 tuần tuổi đạt khối lượng: đực: 4036g, cái: 2351g, tỷ lệ thịt xẻ đạt 71,5%, tiêu tốn thức ăn 3,39kgTă/kg tăng trọng.

- R71 (EFGH): 10 tuần tuổi đạt khối lượng: đực: 3331g, cái: 2258g, tỷ lệ thịt xẻ đạt 67%, tiêu tốn thức ăn 3,11kgTă/kg tăng trọng. 12 tuần tuổi đạt khối lượng: đực: 4400g, cái: 2600g, tỷ lệ thịt xẻ đạt 71,2%, tiêu tốn thức ăn 3,33kgTă/kg tăng trọng.

 

•     Điều kiện, địa bàn áp dụng:

      - Thức ăn: Sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh hoặc thức ăn đậm đặc phối trộn với các nguyên liệu khác theo hướng dẫn.

- Phương thức nuôi: Nhốt tập trung.

- Kiểu chuồng trại: Chuồng kín hoặc thông thoáng tự nhiên.

- Áp dụng cho tất cả các vùng, miền trong cả nước.

 

•     Hiệu quả kinh tế:

R51 và R71 mỗi dòng nuôi 400 con mái sinh sản, mỗi năm cung cấp cho sản xuất trên 50 ngàn con giống bố mẹ và từ đây cung cấp cho sản xuất hàng triệu ngan thương phẩm có chất lượng cao.

- Ngan bố mẹ lãi 80 - 120 ngàn đồng/mái

- Nuôi ngan thương phẩm đến 12 tuần tuổi lãi 23 - 26 ngàn đồng/con.

Bài viết Cung cấp ngan pháp R51 và R71 giống được 4.5 / 5 với 52008 bình chọn.
Tư vấn khách hàng