Cung cấp giống gà lai chọi tía

Cung cấp giống gà lai chọi tía
  • Gà lai chọi tía bố mẹ
  • Gà lai chọi tía hậu bị
  • Gà lai chọi tía giống

Gà Lai chọi tía là giống gà thích nghi tốt với hầu hết điều kiện các địa phương địa phương của Việt Nam, kể cả thời tiết nắng nóng cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng

  • Bố chọi lai mẹ lương phượng
  • Tỷ lệ máu chọi 50%
  • Màu lông( trống + mái) màu lông đỏ tía
  • 4 tháng: trống 3kg, mái 2.5kg
  • Mào: chọi 2 máu tỷ lệ mào nụ 70%, chọi 3 máu tỷ lệ mào nụ 40 -50%
Bài viết Cung cấp giống gà lai chọi tía được 4 / 5 với 61758 bình chọn.
Tư vấn khách hàng
Icon trại giống thu hà