Cung cấp con giống gà chọi lai ( gà lai chọi )

Cung cấp con giống gà chọi lai ( gà lai chọi )
 • Gà lai chọi đen hậu bị
 • Gà lai chọi bố mẹ
 • Gà lai chọi tía giống
 • Gà lai chọi hậu bị

Giống gà chọi lai là giống này chịt tốt mọi điều kiện thời tiết, tỷ lệ sống cao, dễ nuôi, nhanh lớn. Thời gian nuôi ~ 4 tháng,  thức ăn có thể tận dụng nguồn tại địa phương tiết kiệm chi phí. Đầu ra ổn định, người tiêu dùng đánh giá rất cao chất lượng thịt của giống gà này.

Chúng tôi cung cấp 2 giống : gà lai chọi tía và gà lai chọi đen

1. Đặc điểm gà lai chọi tía.

 • Bố chọi lai mẹ lương phượng
 • Tỷ lệ máu chọi 50%
 • Màu lông( trống + mái) màu lông đỏ tía
 • 4 tháng: trống 3kg, mái 2.5kg
 • Mào: chọi 2 máu tỷ lệ mào nụ 70%, chọi 3 máu tỷ lệ mào nụ 40 -50%

Gà Lai Chọi Tía

2. Đặc điểm gà lai chọi đen.

 • Bố chọi lai mẹ lương phượng
 • Tỷ lệ máu chọi 70%
 • Màu lông( trống + mái) có con đen có con lông tía. chọi 2 máu thì tỷ lệ lông đen nhiều hơn, chọi 3 máu tỷ lệ lông tía nhiều hơn.
 • 4 tháng: trống 2.7kg, mái 2.3kg
 • Mào: chọi 2 máu tỷ lệ mào nụ 70%, chọi 3 máu tỷ lệ mào nụ 40 -50%

Gà Lai Chọi Đen

Bài viết Cung cấp con giống gà chọi lai ( gà lai chọi ) được 4.5 / 5 với 60831 bình chọn.
Tư vấn khách hàng
Icon trại giống thu hà