Công Tác Chuần Bị trước khi mua Gà Đông Tảo

Công Tác Chuần Bị trước khi mua Gà Đông Tảo

Xin Gửi Đến Bà Con Những Công Tác Cần Chuẩn Bị Khi Bắt Gà Giống Đông Tảo. Công tác chuẩn bị là rất quan trọng chiếm đến 40% tỷ lệ thành công của bà con.

A. Chuẩn bị thiết bị Chuồng nuôi – dụng cụ chăn nuôi ga dong tao
 
- Rèm che: Có thể dùng rèm che dài để có thể che kín hoàn toàn chuồng nuôi hoặc loại rèm che lửng chỉ che kín phần có lồng.
 
- Lồng gà:
   + Với gà đông tảo giống các bạn cần chuẩn bị như sau:
* Gà đông tảo 1 tháng tuổi : phải đảm bảo 10 con giống /1m2. Xem thêm tại Lồng Nhốt Gà Đông Tảo Giống
* Gà Đông Tảo sinh sản : Phải đảm bảo diện tích tối thiểu 1con /1m2.Xem thêm tại Chuồng Nuôi Gà Đông Tảo Sinh Sản
 
- Máng ăn và máng uống: máng dài bằng kim loại hay bằng nhựa. Máng được đặt dọc theo chiều dọc chuồng. ở phía trước (máng uống ởtrên, máng ăn ởdưới). Định mức 10 cm chiều dài máng cho 1 gà.
 
B. Vệ sinh, tiêu độc chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi:
- Cần thực hiện các bước sau:
 
- Loại bỏ rèm che cũ, mang ra khu vực xa nơi nuôi dưỡng để xử lý.
 
- Rửa toàn bộ chuồng, lồng, rèm che, máng ăn, máng uống sau đó để khô và phun thuốc sát trùng trần, tường của chuồng, lồng, máng ăn, máng uống, diện tích xung quanh chuồng bằng dung dịch thuốc sát trùng Con Cò, hoặc formol 2% liều lượng 1lít/m2. Sau đó, để trống chuồng trong vòng từ 7 đến 14 ngày.
 
Thao tác vệ sinh chuồng phải theotrình tự sau:
 
- Đưa tất cả các trang thiết bị nhỏ ra ngoài và ngâm vào nước.Cọ rửa đánh sạch những chất bẩn.
 
- Sát trùng bằng thuốc sát trùng.
 
- Để trống chuồng.
 
Bố trí một hố sát trũng trước mỗi chuồng nuôi. Hạn chế khách thăm viếng, bất cứ người nào vào chuồng cũng phải thay quần áo sạch, mang giầy mũ của nơi chăn nuôi.
 
II.Kỹ thuật nuôi dưỡng Gà Đông Tảo hậu bị:
Giai đoạn gà từ 1 ngày tuổi đến 18 – 20 tuần tuổi: Đây là giai đoạn quan trọng, có tính quyết định tới sự phát triển và sinh sản của gà sau này. Nuôi gà đúng phương pháp đẻ đúng thời điểm, trứng sẽ to, năng suất đẻ cao, chất lượng con giống tốt.
 
Bà con chăn nuôi phải hết sức chú ý đến hai yêu cầu kỹ thuật sau:
 
- Chế độ cho ăn đạt thể trọng quy định (luôn kiểm tra thể trọng gà).
 
- Chế độ chiếu sáng thích hợp tạo cho gà đẻ đúng thời điểm.
 
Chế độ ăn:
 
Gà phải được ăn thức ăn có chất lượng tốt khẩu phần ăn chính xác theo từng giai đoạn phát triển của gà. Để đáp ứng được yêu cầu đó, bà con chăn nuôi hãy dùng thức ăn đậm đặc Con CòC25 hoặc thức ăn hỗn hợp Con CòC26, Con CòC27 của CTy Thức ăn gia súc Con – Cò dùng cho gà hậu bị.
 
Cách sử dụng như sau.
 
Gà từ 1 tuần tuổi đến 9 tuần tuổi:
 
Thức ăn được sử dụng ởgiai đoạn này là cám hỗn hợp Con CòC26 hoặc Con? Cò
 
C21. Cám đậm đặc Con CòC25 được pha tròn’theo tỷ lệ như sau: Trong 100kg cám trộn có 32% cám Con CòC25, 53% ngô, 10% tấm, 5% cám gạo. Trong giai đoạn này gà ăn tự do và không cần theo dõi thể trọng, nhưng ởtuần thứ 9 gà phải ăn đạt? 52g/con/ngày cám trộn hoặc cám hỗn hợp và gà phải đạt trọng lượng quy định là 730 g/con.
 
Gà từ 10 tuần tuổi đến 19 tuần tuổi:
 
Trong giai đoạn này phải lưu ý tới sự đồng đều của thể trọng gà.Vì vậy thức ăn phải được phân phối đều cho toàn đàn ăn khẩu phần quy định tránh hiện tượng gà ăn quá nhiều, hay quá ít. Thức ăn dùng cho gà giai đoạn này là cấm hỗn hợp Con CòC27 hoặc cám đậm đặc Con CòC25. Cám Con Còsử dụng trong giai đoạn này được pha trộn như sau: Trong 100kg cám hỗn hợp có 26% C25 , 34% là ngô, 25o/o là thóc xay, 1 5% cám gạo . Gà trong giai đoạn này cho ăn khẩu phần đi nh lượng tuỳ tuần. Định lượng này tăng dần và đạt 85g/con/ ngày cám hỗn hợp Con CòC25 được pha trộn theo tỷ lệ trên. Thể trọng tiêu chuẩn đặt ra ởgà 1 g tuần tuổi phải đạt 1 620/ con.
 
Kiểm tra mức độ tăng trọng của gà hậu bị:
 
Kỹ th quật cơ bản nuôi gà hậu bị là không quá mập cũng như gà quá gầy. Cần? phải theo sát định mức thể trọng từng giai đoạn tuổi.
 
Các bước tiến hành:
 
-Bố trí đủ máng ăn, máng uống và mật độ theo quy định để gà phát triển đồng
 
đều.
 
- Cứ 2 tuần cân gà 1 lần (10% trên tổng đàn) . Cân vào lúc đói và cố định thời gian . Từ kết quả kiểm tra thể trọng để phân đàn và đều chỉnh thức ăn, nếu trọng lượng
 
gà nhẹ bằng 95% trọng lượng chuẩn thì phải dùng định mức thức ăn của tuần trên kế tiếp.
 
- Chế độ chiếu sáng:
 
Chế độ chiếu sáng giúp cho gà thuần thục giới tính đúng ngày giờ, đẻ sai và duy
 
trì năng suất đẻ. Thời gian chiếu sáng một ngày đối với gà hậu bị:
 
- Gà 1 – 2 tuần tuổi: Thời gian chiếu 24/24 giờ.
 
- Gà 3 -7 ngày tuổi: Thời gian chiếu 23/24 giờ
 
- Gà từ đến tuần 11 : Thời gian chiếu giảm từ 22/24 xuống 13/24 giờ.
 
- Gà từ 12 – 18 tuần tuổi: sử dụng ánh sáng tự nhiên.
 
- Gà từ 19 – 22 tuần tuổi : Thời gian chiếu sáng từ 13/24 giờ đến 16/24 giờ và duy trì thời gian chiếu sáng này suốt thời kỳ gà đẻ. Cường độ ánh sáng sử dụng là 4w/m2.
 
III.Kỹ thuật nuôi dưỡng gà đẻ.
* Các loại thức ăn
 
-Gà từ tuần thứ 20, đẻ trứng bói đến loại thải (74 tuần). Thức ăn giai đoạn này gà ăn thức ăn của gầ đẻ và khẩu phần định mức của gà đẻ. Định mức tăng dần đến 26 tuần định lượng thức ăn đạt 120g/con/ngày. Thức ăn dùng cho gà đẻ tốt nhất hiện nay là hỗn hợp Con Cò C24 hoặc cám đậm đặc Con Cò C21 hoặc cám đậm đặc Con Cò 210 (của CTY Thức ăn gia súc Con Cò),
 
- Gà từ 20 tuần tuổi: Sử dụng cám Con Cò C210, pha trộn theo tỷ lệ sau: Cứ 100g cám hỗn hợp trộn có 37% C210, 23% ngô, 40% cám gạo hoặc trộn theo tỷ lệ 33% C210, ngô 40%, cám gạo 25%.
 
-Gà trên 40 tuần tuổi: Sử dụng cám Con Cò C210 và pha trộn như sau: Cứ 100kg? cám hỗn hợp trộn có 33% cám Con CòC21 0, 27% ngô, 40% cám gạo.
 
* Cách cho gà ăn; Đốthức ăn hỗn hợp hoặc cám hỗn hợp trộn đồng đều ắ máng,? đảo đều thức ăn ít nhất là 2 – 3 lần/ ngày để thức ăn được phân bố đều trong máng kích thích gà ăn được nhiều hơn.
 
Không được giảm khẩu l’hần thức ăn khi tỷ lệ đẻ của đàn gà con cao, chỉ giảm khi? tỷ lệ đẻ tụt xuống. Cho gà ăn 2 lần trong ngày: Lần 1: 75% thức ăn vào buổi sáng, lần 2-3 lần 25% vào buổi chiều.
 
* Nước uống phải luôn đảm bảo số lượng 250ml/con, luôn sạch và mát 26oc.
 
* Duy trì chế độ chiếu sáng 16 giờ/ ngày.
 
Sáng 4 – 6 giờ thắp đèn
 
16 – 1 8 giờ ánh sáng tự nhiên.
 
18 – 20 giờ ánh sáng đèn .
 
Cường độ án h sáng duy trì 4w/m2 cho suốt thời kỳ đẻ.
 
Tiếp tục theo dõi thể trọng gà, trong giai đoạn này, phải tăng trọng chậm đặc biệt? trong 5 – 6 tháng đầu thời kỳ đẻ. Ngược lại sự giảm trọng lượng trong thời kỳ này thường? dẫn tới sự sụt đẻ và thay lông.
Bài viết Công Tác Chuần Bị trước khi mua Gà Đông Tảo được 4.5 / 5 với 60559 bình chọn.
Tư vấn khách hàng
Icon trại giống thu hà