Phòng Và Trị Bệnh


phòng và điều trị bệnh đậu gà ( FOWL POX )

a) Nguyên nhân:

Bệnh đậu gà do virus poxvirus.  Gà đông tảo, gà ta, gà tây, gà lôi, chim bồ câu đều có thể nhiễm bệnh với các chủng virus đậu.

Lây truyền do vật mang mầm bệnh truyền cho con khoẻ trong trại, lây qua các vết thường trực tiếp, những con vật hút máu như muỗi mòng, ruồi có thể truyền lây từ con bệnh tới con khoẻ hoặc mang virus tới các chuồng trại ở gần.


Phòng và điều trị bệnh tụ huyết trùng ( PASTERULLOSIS )

a) Nguyên nhân:

Bệnh tụ huyết trùng do vi trùng Pasteurella multocida gây ra.

Lây truyền chính do nước uống, thức ăn, một phần do chuột, chim mang mầm bệnh đến.

Gà, gà tây, gà đông tảo, chim sẻ, ngan, vịt, chim câu đều mẫn cảm với bệnh.


Triệu chứng cắn/mổ nhau

Trong quá trình nuôi gà đông tảo từ nhỏ, Quí vị sẽ thấy hiện tượng cắn mổ nhau xảy ra rất phổ biến, nhất là khi ta nuôi số lượng lớn. Theo kinh nghiệm của tôi, thì 3 nguyên nhân hay xảy ra nhất:


Bệnh thương hàn, phó thương hàn, bạch lỵ ( SANMONELLOSIS)

a) Nguyên nhân:

- Do 3 loại vi khuẩn Salmonella (Gallinarum, Typhimurium, Pullorum)gây nên. S.pullorm

gây bệnh bạch lỵ ở gà đông tảo con.

- Ba bệnh gần giống nhau, có liên quan tới nhau nhưng chúng không đồng nhất.

- Bệnh lây truyền qua trứng. Gà đông tảo con nở ra từ trứng bệnh sẽ mắc bệnh thương hàn, bạch lỵ, ỉa phân trắng, phân xanh,tỷ lệ chết cao.

- Gà đông tảo, chim cút, vịt, ngan và các loài chim đều bị mắc bệnh.


Hướng dẫn phòng và trị bệnh E.COLO ( COLOBACILLOSIS )

a) Nguyên nhân:

Vi khuẩn E.colo thường có sẵn ở môi trường ngoài, khi cơ thể gặp thay đổi bất lợi, giảm

sức đề kháng ví dụ; stress khí hậu, vận chuyển, khi mắc bệnh Gumboro, CRD, Ecoli, có

điều kiện để gây bệnh.

Lây truyền chủ yếu do thức ăn, nước uống nhiễm bẩn.