Gà ri vàng rơm lai 7/8

Gà ri vàng rơm lai 7/8

Gà ri vàng rơm lai 7/8 máu ri là giống được lai tạo giữa Gà bố là ri thuần chủng vàng rơm với gà Mẹ là ri lai vàng rơm 75% máu ri, ... nhằm tăng chất lượng thịt thương phẩm. Gà ri lai vàng rơm 7/8 rất thích hợp nuôi chăn thả, chịu đựng tốt điều kiện thức ăn nghèo dinh dưỡng, thịt rất thơm ngon, đầu ra ổn định.

( 762 phiếu bầu )