Bệnh ghép trên gia cầm

Bệnh ghép trên gia cầm

Đàn gà thịt 2000 con bị thương hàn ghép ký sinh trùng đường máu.

Giải pháp điều trị:
- Flor-400 liều 1g / 4kg TT / ngày hoặc Amocoli-forte liều 1g / 10kg TT/ ngày
  S.F.M.N Methoxine liều 1g / 15kg TT / ngày
   meta-Kazol liều 1g / 3kg TT / ngày
Cộng các thuốc trên lại, pha nước uống ngày 2 lần, dùng liên tục 5 ngày.
- Kết hợp dùng thuốc trợ sức, trợ lực: Butasal-B12, Boga-4, men L-Nutrizym, Beta-glucamin, Điện giải Gluco K,C, Vitamin K
Bình chọn: